Glöm inte att betala medlemsavgifter före den 31 augusti…….

Glöm inte att betala medlemsavgiften före den 31 augusti, så riskerar ni inte att missa nästa nummer av Fiatelisten 3-2017.