Integritetspolicy

Integritetspolicy (GDPR) för Fiat Classic Club Sverige. Org.nr. 832401-8525

Fastställd 2018.06.12, revideras senast 2020.06.12

I enlighet med gällande lagstiftning för personlig integritet måste varje organisation som lagrar personuppgifter ha en integritetspolicy som beskriver syfte, omfattning och avgränsningar för de personuppgifter som lagras. Fiat Classic Club´s policy beskriver vilka personuppgifter vi lagrar, syftet med lagringen samt när gallring sker. Policyn beskriver också vad du som enskild medlem ska göra för att begära utdrag om vad som finns lagrat om dig och för att rätta felaktigheter som du har upptäckt. Vidare beskrivs vad du ska göra för att få dina uppgifter raderade.

Följande register med personuppgifter hanteras av Fiat Classic Club ( FCC ) :

Medlemsregistret: Här lagras medlemmens namn, adress (även mailadresser), telefonnummer och andra kontaktuppgifter samt fordonsinnehav. Vidare registreras om medlemmen betalt medlemsavgiften samt om medlemmen har särskild funktion i föreningen (exempelvis som styrelsemedlem) eller beställt klubbrelaterade profilsaker. Registret gallras minst årligen, då uppgifter om medlemmar som lämnat föreningen raderas. Syftet med lagringen är att möjliggöra administration av föreningen samt hantera utskick och uppbörd. Policyn gäller även för de register som används till forum och klubbshop.

Tillfälliga register för sammankomster: Från tid till annan skapar vi register för att hantera anmälningar och deltagande i sammankomster. De uppgifter som lagras är samma som för medlemsregistret eller färre. Senast två år efter sammankomsten raderas normalt dessa person- uppgifter. I vissa fall finns det historiska skäl att bevare delar av personuppgifterna så länge klubben existerar. Det gäller deltagarlistor och resultatlistor i evenemang av typ rallyn. Det ska i förekommande framgå vid anmälningstillfället att uppgifterna kan komma att sparas av historiska skäl.

Uppgifter ur något av våra register lämnas inte ut till tredje part. Undantag kan förekomma för uppgifter till media vid sammankomster av rally – eller utställningskaraktär.

Allmänt gäller:
För alla våra typer av register gäller till enskild medlem eller deltagare i sammankomst äger rätt att begära uppgift om vad som finns lagrat om personen. Vidare finns rätt att få felaktiga uppgifter korrigerade samt att få sina uppgifter helt raderade. Den som begär radering ska upplysas om att medlemskap inte längre är möjligt alternativ att deltagande i sammankomst om inte heller är möjligt.

Begäran om utdrag, rättelse eller radering sak ställas skriftligen till klubbens sekreterare eller klubbens personuppgiftsansvarige.

Med hänvisning till historiska skäl kommer tryckta alster, t ex medlemslistor, medlemstidning och deltagarlistor, inte att korrigeras eller kasseras.

Fiatfantaster i Norden

Close
loading...