Italienska fordonträffen 1/5 flyttad från Wenngarn Slott till Skokloster

Italienska fordonträffen 1/5 är flyttad från Wenngarn Slott till Skokloster. Från kl 10.00.