Klubbtidning

Klubbtidningen – Fiatelisten

Fiatelisten, som kommer hem till alla medlemmar, utkommer 4 gånger per år och är Fiat Classic Clubs klubbtidning.

För att beställa ett nummer skicka ett mejl till info@fiatclassicclub.se. Ange ditt namn och adress samt vilket tidningsnummer och antal du önskar.

OBSERVERA ATT du är välkommen att SKRIVA I FIATELISTEN, om du har konstruktiva och artiga inlägg!

Kontakta redaktören om du vill dela dina tankar med nästan 1000 Fiatvänner! Eller maila artikeln till info@fiatclassicclub.se.
Gärna med artikeln som bilaga i Microsoft Word-format, med bilderna i jpg-format.
Om bilderna tillsammans är på 10 Mb, posta hellre en CD.
Är du ovan att skriva så ring ansvarig utgivare (se Kontakt)!


Här nedan publiceras utdrag ur tidigare utgivna exemplar:

Fiatelisten nr 1-2018 web

Fiatelisten nr 4-2017 web

Fiatelisten nr 3-2017 web

Fiatelisten 3-15_web
Fiatelisten 2-15_web
Fiatelisten 1-15_web
Fiatelisten 1-14_web
Fiatelisten 3-14_web
Fiatelisten 4-14_web kort
Fiatelisten 1-13-web
Fiatelisten 2-13_web
Fiatelisten 3-13_web
Fiatelisten 4-13_web

Fiatfantaster i Norden

Close
loading...