Följ oss på

instagram!

Gå med vår

Facebook

grupp!

Kassör

Kjell Helgesson

Elofs Backe 1

593 41 Västervik

tel: 076-1130603

e-post: kassor(at)fiatclassicclub.se

Fiat Classic Club

c/o Kjell Helgesson

Elofs Backe 1

593 41 Västervik.

e-post: info(at)fiatclassicclub.se

som besvaras av sekreteraren.kk här för att lägga till din egen text.

Ansvarig utgivare för klubbtidningen Fiatelisten

Dan Elmström

e-post: ordforande(at)fiatclassicclub.se

Sekreterare

Peter Crammer

Stjärnvägen 14

175 67 Järfälla

tel: 070-7682547

e-post: info(at)fiatclassicclub.se

eller  sekreterare(at)fiatclassicclub.se

Webredaktionen

Peter Crammer 

e-post: sekreterare(at)fiatclassicclub.se

Klubbmästare

Anders Hög

tel: 070-2881719

e-post: klubbmastare(at)fiatclassicclub.se

Fiat 238 Ambulanza -83

Fiat classic club

Ordförande

Dan Elmström

Kyrkogatan 13

282 31 Tyringe

tel: 070-8556789

e-post: ordforande(at)fiatclassicclub.se här för att lägga till din egen text.

Redaktör

Dan Elmström 

Kyrkogatan 13

282 31 Tyringe

tel: 070-855678

e-post: redaktor(at)fiatclassicclub.se